วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2550

งามตา

ชื่อ กัญญา รุ่งส่วาง อายุ 49 ปี
วันเกิด 23 มิถุนายน 2501
สถานภาพ คู่
สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ตึก นารีเวชกรรม
ตำแหน่งพยาบาลเทคนิค 6
ปัจจุบันกำลังศึกษาที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ต่อเนื่อง รุ่นที่ 16
อาหารที่ชอบ น้ำพริกปลาทู
สีที่ชอบ สีเหลือง
สัตว์ที่ชอบ สุนัข

ไม่มีความคิดเห็น: